The Buzz Lara - Lara Is So Bracing.

Daniel hickar

Lille Daniel, 5 år, vaknade plötsligt en dag med kraftiga hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall vilket vi med vanliga svenska ord brukar beteckna som hicka! Daniel var till en början ganska brydd men i takt med att hickningarna kom och gick verkade Daniel inte bry sig mycket i sina hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall. Han lekte på med de andra barnen som inte heller brydde sig i hans hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall!