The Buzz Lara - Lara Is So Bracing.

Utvecklas med affärerna

När det handlar om att göra något för alla andra så kanske man ändå kan få till detta med affärsutveckling och jag tror hela tiden att man skall se till att få något för alla andra. Affärsutveckling är det som är nödvändigt och jag tror att man också måste få till detta för att alla andra också skall lyckas. Men om man inte njuter av att ha det skönt så kanske man ändå kommer runt detta med att få fram en riktigt bra sak samtidigt som man också kommer runt med att få till något för alla på företaget och dig med.